ΕικόναΌνομαΤιμήΑγοραστε

Below is a product table that uses the exact same shortcode used in https://www.houseofdeli.gr/ptable/

ΕικόναΌνομαΤιμήΑγοραστε

Below is a product table using selected Product IDs of Greek translations of products:

ΕικόναΌνομαΤιμήΑγοραστε